LétKörForgó

A létkör és körforgó szavakból összetett különleges és újenergiás közösségi tér – építő foglalkozás.


Létkör: Élet-Halál-Élet körforgásának, jelen-létünk időminőségének tudatosítása, élővé tétele mindennapjainkban. Napjainkban a külső-belső ritmus és rituálék megélésének különféle lehetőségei adottak. Így például a mesék, a kreatív festős terápia, a vizualizációs gyakorlatok és a tudatos légzés gyakorlata segít minket ebben.

Körforgó: A mozgás és mozdulatlanság, a hang és a csend állandó körforgásában élünk. A szakrális körtánchagyomány, az öt szent ritmus, a négy elemhez kapcsolódó mozgásmeditációk szívemnek kedves eszközök az önismeret útján. Szeretettel és lelkesedéssel osztom meg veletek
tudásomat. Hozzunk létre együtt teremtő teret!

A LétKörForgót az az igény hívta életre, hogy azok az emberek, akiknek szüksége van feltöltődésre, kikapcsolódásra, megpihenésre egy elfogadásra, megértésre és megtartó szeretetre épülő közösségen belül teret és időt kapjanak a témában jártas szakemberektől.

Az ájurvéda tanításai szerint az ember biológiai létének a három dósa (vata, pitta, kapha) tánca az alapja. Az élet e minőségek harmonikus és diszharmonikus, vonzó és taszító, eggyé váló és szétterjedő, elengedő és megkapaszkodó játékának sokszínű kárpitja. Ez a három erő, mely magában rejti az energia, fény és anyag hármasságát, valamint az öt alapelemet, színesíti és meghatározza növekedésünket, öregedésünket, egészséges és beteg állapotainkat.

Minden ember egyedi és megismételhetetlen létező. Saját rezgését, hangját és mozdulatát írja a térbe. Ennek magányosságát enyhíti az a tudat, hogy valójában mind ugyanabból az erőhármasságból származunk. A LétKörForgó célja, hogy visszakapcsoljon minket abba az egyetemes tudásba, hogy ezen a Földön mindannyian valójában ezek vagyunk: energia, anyag és fény egysége.
A foglalkozások során belépünk jelen téridő által meghatározott minőségekbe, megmozgatjuk és megjelenítjük a bennünk és körülöttünk létező elemeket, tengelybe állítjuk testünk-lelkünkszellemünk és önmagunk egységébe lépve kapcsolódunk a másik lény ugyanilyen egységéhez.
Egymás létezését, érzéseit és megéléseit tiszteletben tartva, megismételhetetlen kincsként őrizve.

Programok időpontja: